۲۰ بهمن ۱۳۸۲

تئوری توطئه


حالا ببینین من دوباره دارم میگم. باز میگین نه...


منو بگو که تا حالا فکر میکردم به عنوان یک ایرانی {در این لحظه کسی به مزاح شیشکی دبشی روانه می‌کند} تحت لوای ملکه الیزابت دوم نیستم اما گویا باز هم اشتباه شد:

هیچ نظری موجود نیست: