۳۱ فروردین ۱۳۸۳

حال و هوا

یک کاری بکنید: برید، اگر ندارید کنسرتوی ویولن شماره ۱ آقا شوستاکویچ را بیابید، موومان دوم را یگذارید با صدای همچین قوی پخش شه، و در عین حال چند تا تحلیل اعصاب خوردکن در مورد راستی‌های ایران بخونید ... البته خطر مرگ داره ولی اگر زنده موندید باهاتون حرف دارم. حرف مهم

هیچ نظری موجود نیست: