۲۵ دی ۱۳۸۲

اطلاعیه: گمشده

شخصی که در تصویر روبرو مشاهده میکنید کاپیتان آرچیبالد هارولد هادوک دریانورد مشهور و رئیس انجمن دریانوردان هشیار و در عیم حال از مریدان سرسخت ویسکی‌های اسکاتلندی است. نام برده آخرین بار روز ۲۴ دسامبر به طور ناگهانی از قصرش خارج شده وبرای دریانوردی رهسپار شده و تا کنون اثری از آتار او در دست نیست. اگر اطلاعی از محل یا ربایندگان شخص فوق در دست دارید لطفا ما را آگاه بفرمایید و مژدگانی قابل توجهی هم به ما بدهید.
هیچ نظری موجود نیست: