۱۳ آبان ۱۳۸۲

چی کار می‌کنی؟


خوب الان بهتون میگم. مسئله‌ای که الان ذهن منو به خودش مشغول کرده اینه:
فرض کنید یک هامیلتونی وابسته به زمان بر حسب ترکیبی از مولدهای دو جبر لی داده شده مثلا یکی از ( su(۲ و دیگری از جبر هایزنبرگ-وایل (نوسانگر هماهنگ). پیدا کنید عملگر یکانی تحول این سیستم را به ساده‌ترین شکل ممکن.

به نظر می‌رسه که این مسئله به خاطر وجود یک نمایش غیربدیهی جمع نیمه مستقیم این دو جبر لی، باید جواب بسته داشته باشه. این نمایش عجیب و غریب ترکیبی میشه خطی از مولدهای اسپینی و عملگر عدد و عملگرهای بالابر و پایین‌بر. حالا اولین قدم اینه که این جبر را کامل کنیم، برای این کار کافیه که جابجاگر تمام جمله‌های هامیلتونی را با هم حساب کنیم ...
خوب سوال بعدی.

هیچ نظری موجود نیست: