۱۰ آبان ۱۳۸۲

رسانه‌شناسی

نام آلبوم:پایان گوری

نام گروه‌ها: چارتایی کرونوس و زنبق‌های ببری

نام ژانر: جاز مدرن، کلاسیک مدرن، صخره هنری

آهنگ قابل تامل: شمعدان گریان

نکته: برای یادگیری طرز تلفظ صدای «ر» حتما به این کالای هنری توجه کنید، شاید سرفه کردن هنری را هم یاد گرفتید.

شعور لازم برای لذت بردن (در مقیاس موجودات زنده غیر تک‌سلولی هوازی): یابو علفی

شعور لازم برای درک (در مقیاس موجودات زنده غیر تک‌سلولی هوازی): حجاریان

هیچ نظری موجود نیست: