۹ آبان ۱۳۸۲

تمامی کارهای من

«همه کارهایی که در زندگی انجام داده‌ام یک‌طرف و کارهایی که می‌خواهم در زندگی بکنم یک طرف. کدام طرف سنگین‌تر می‌شود؟»
جواب سوال بالا معلوم می‌کند که چقدر لازم است خودکشی کنید. البته به نظر من فکر کردن به این سوال هم کمی باعث خودکشی می‌شود... من خودم فقط دوبار خودکشیانه شدم اما هر دو بار نور الهی همچون خورشید پشت ابر در دلم وزیدن گرفت و مرا از راهی که در پیش گرفته بودم منصرف کرد. اما این همه باعث شد که دیدگاهم نسبت به زندگی تغییر چشمگیری فرا پیدا کند طوری که با توحش سالیانه‌ای که در خود سراغ داشتم بیگانه گشتم و در نهایت هر شب به راز و نیاز با الاهم پرداختم و این خود مقدمه‌ای شد برای چله‌نشینی و سرگشتگی.

هیچ نظری موجود نیست: