۷ آذر ۱۳۸۲

غلط‌ دونی

در برنامه اوکمن که در زیر آمده بود یک غلط عمدی وجود داشت که به خاطر فشارهای روانی و فیزیکی عوامل دولت فخیمه مجبور به تغییر آن هستیم.در عین حال مراتب خوشحالی خود را از ضربه‌ای که به این پیر استعمار وارد کرده‌ایم اعلام می‌کنیم.

هیچ نظری موجود نیست: