۱۳ آذر ۱۳۸۲

بدترین کار


بدیهی است که بهترین کاری که در زندگی می‌توان کرد را نمی‌توان پیش‌بینی کرد.

اما همیشه میتوانید بدترین کار زندگی خود را برنامه‌ریزی کنید

. این هفته جمعه دقیقا این کار را می‌کنیم.

هیچ نظری موجود نیست: