۲۳ تیر ۱۳۸۲

کار سیاسی کردن در بیرون ایران این روزا انجامش خیلی سخته. چون هی آدم باید مسئله رو از نظر سیاسی و اخلاقی توجیه کنه که نه به نفع این عوضی‌های آمریکایی بشه نه به نفع این بوزینه‌های دینی در ایران. تو ابران راحته یه چند تا فحش به خامنه‌ای و مصباح و قس‌علیهذا میدی و میری سر میز شام.

هیچ نظری موجود نیست: