۲۶ تیر ۱۳۸۲

از سری بازجویی‌های قاضی مرتضوی:

- نام؟

- کارل

- شهرت؟

- مارکس

- شهروند؟

-‌ آلمان

- شغل؟

- نویسنده

- توی تظاهرات ایران چه کار می‌کردی جاسوس خائن؟

- کتابامو میفروختم.

- چه کتابایی میفروختی؟

- خریداری؟

- حالا تو بگو.

- مجموعه آثار مارکس رو میدیم ۲۳۰۰۰ تومن. سرمایه رو هم دارم ۱۰۰۰ تومن.

- سرمایت کلش هزار تومنه؟ بابا تو دیگه چه کاسبی هستی.

هیچ نظری موجود نیست: