۱۶ تیر ۱۳۸۲

به جای این که این همه نظر بدهیم که ایران چجوری درست میشه و این غزعبیلیات فکر کنید که چه چیزایی اصلا عوض شدنی هستند. از زمانی که ما بودیم تا الان روحیه گروهی توی جوونهای فعال چقدر بهتر شده و این تنها نقطه امیده. بسه بابا.

هیچ نظری موجود نیست: