۲۰ تیر ۱۳۸۲

قسمتی از یک گزارش از همراهی با احمد چلبی در گردش‌هایش قبل از آمدن به عراق، در این ماه مجله منحط هارپرز:


«... ایرانیها اگر از کسی خوششان بیاید و انگار از چلبی می‌آید، او را از شدت مهمان‌نوازی می‌کشند...»

هیچ نظری موجود نیست: