۱۱ تیر ۱۳۸۲

این رو از آب زدم: «قاعدتا باید تعجب کنین، ولی کافی شاپ ها تا اطلاع بعدی حق ندارن قهوه سرو کنن».

هیچ نظری موجود نیست: