۱۱ تیر ۱۳۸۲

چند بار عقب و جلو می کنید؟ چند بار برای انتخاب وضعیت نهایی سعی می‌کنید؟ چرا خیالتان را راحت نمی‌کنید؟ چرا فریاد نمی‌زنید؟ چرا با حسرت نگاه می‌کنید؟ مگر دنیای شما از سگ خالی است که شما مثل سگ شده‌اید؟ هر چقدر که زجر بکشید کم است. اصلا امیدی به کسانی که از ۴۰ سال پیش به بعد به دنیا آمده‌اند نیست.

هیچ نظری موجود نیست: