۲۲ خرداد ۱۳۸۲

حدیث: «کان لم رایت الماتریکس فی الآی مکس کان لم رایتها ابدا»

ترجمه: اگر فیلم ماتریس را در سینمای IMAX ندیدید انگار که آن را اصلا ندیده‌اید.

هیچ نظری موجود نیست: