۸ تیر ۱۳۸۲

امروز روز رژه برادران و خواهران عزیز همجنسگرای ما در شهر »ک...ی پرور» تورنتو است.

هیچ نظری موجود نیست: