۸ تیر ۱۳۸۲

در کتاب حزقیال، باب ۱۶، بخش ۴۹ می‌خوانیم:Behold, this was the iniquity of thy sister Sodom, PRIDE ...


هیچ نظری موجود نیست: