۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۲

نام کلیپ: « صحرا»

عنوان اصلي: Desert

ژانر:الکتروهمگانی (electropop)

نام گروه:امیلی سیمون

حداقل شعور لازم براي درك: ندارد (این آواز به زبان فرانسه است و نمیتوان آن را درک کرد)

قسمت تاثيرگذار:گلها

حالت سيستم قبل ازديدن کلیپ : در کف پراگ

حالت سيستم پس از ديدن کلیپ :اشمئزاز

هیچ نظری موجود نیست: