۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۲

من هم در یک اقدام سمبولیک و به تئاسی از کاساندرا روز معلم رو به معلمهای غیر‌عقده‌ای و حتی بعضی از عقده‌ای هاشون تبریک میگم:مثل آقاهای خدری (که به من میگفت آقای چاق)، هاشمی، فری‌پور، ساعتی، کاظمی، ربانی آزاد، مشیری‌ها، رفیع، خرمی، شریعتی، ارفعی و خانم دانش .

هیچ نظری موجود نیست: