۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۲

«اوضاع جهان از قبل بدتر نشده، اين پوشش خبريشه که بهتر شده»

هیچ نظری موجود نیست: