۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۲

یک لحظه، فقط فکرش رو بکنید که شاید ورق برگرده... اینجاست که اهمیت جا نگه ‌دار کتاب رو درک میکنید.

هیچ نظری موجود نیست: