۹ اردیبهشت ۱۳۸۲

میدونستید این «نو محافظه‌کاران» (neo-conservatives) در اصل تروتسکیست هستند؟ این هم جوابیه که یکی از اونها به این «اتهام» داده.

هیچ نظری موجود نیست: