۶ خرداد ۱۳۸۲

شخص موسوم به رضا پهلوی دیروز در این شهر سخنرانی کردند. این در حالی است که شهر با کمبود گوجه فرنگی و تخم مرغ گندیده مواجه شده است.

هیچ نظری موجود نیست: