۴ خرداد ۱۳۸۲

آن دفع گفتنت که برو شه به خانه نیست ...

هیچ نظری موجود نیست: