۲ خرداد ۱۳۸۲

خبرگزاری خداوندی:

اولین دسته از میمونهایی که خدا از روز ازل در یک اتاق و ماشین‌تحریر زندانی کرده بود توانستند با موفقیت تقریبی یک از داستانهای شکسپیر را به وجود بیاورند. سردسته این میمونها که از فاش کردن نامش، به علت واهمه از ترور توسط طرفداران شکسپیر، خودداری کرد احساس خود را از پایان این اثر با خوردن یک موز همراه با پوستش اعلام کرد. گفتنی است که اثر به وجود آمده تمام و کمال شبیه یکی از آثار ویلیام شکسپیر، نمایشنامه‌نویس و شاعر توانای انگلیسی است، مگر در عنوانش: «رومئو و صدام».

هیچ نظری موجود نیست: