۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۲

اگر فکر میکنید دیوانگی حدی دارد و آن حد را می‌شناسید با دیدن این نسخه از جنگ ستارگان تجدید نظر خواهید کرد.

هیچ نظری موجود نیست: