۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۲

نام فیلم: «قله‌های دوقلو: آتش با من راه برو»

عنوان اصلي: Twin Peaks, Fire Walk with Me

ژانر: دیوید لینچی

نام کارگردان: آقا دیوید لینچ

حداقل شعور لازم براي درك:ندارد، این فیلم نهایتا قابل درک نیست.

قسمت تاثيرگذار:مرد کوتوله قرمز پوش و همدستی او با مرد یک دست و خلوص نیت آن‌ها

حالت سيستم قبل ازديدن فیلم : آماده برای دیدن یک فیلم دیوید لینچ

حالت سيستم پس از ديدن فیلم :گشتن به دنبال چیزی که با آن فیلم را فراموش کنی


هیچ نظری موجود نیست: