۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۲

نام آلبوم: «بازگشت به خودم»

عنوان اصلي: Back to Mine

ژانر:الکترونیک، زمینه (Electronic Ambient)

نام گروه:گوی (The Orb)

حداقل شعور لازم براي درك:۱۳۰

قسمت تاثيرگذار:اولین آهنگ

حالت سيستم قبل ازديدن کلیپ : زندگی ارزش طنابی که با آن خودمان را از دستش راحت میکنیم را هم ندارد.

حالت سيستم پس از ديدن کلیپ :مزه پپسی چقدر خوب است.

هیچ نظری موجود نیست: