۲۳ فروردین ۱۳۸۲

اگر خواستید میتوانید باور نکنید میتوانید کاری که میکنید را ادامه دهید، اما بعدا پشیمان میشوید چون قرار است فیلم کازابلانکا را بازسازی کنند و در آن قرار است جنیفر لوپز و بن افلک بازی کنند.

هیچ نظری موجود نیست: