۲۳ فروردین ۱۳۸۲

تركه مهم ميشه زيرش خط ميكشن، تو امتحان مياد (از جوكهاي فارسي)

هیچ نظری موجود نیست: