۲۸ اسفند ۱۳۸۱

نام آواز: « ورق را بگردان»

عنوان اصلي: Turn the Page

ژانر: رپ بیرمنگام

نام گروه:خیابانها (The Streets)

حداقل شعور لازم براي درك: ۱۵۰ (در مقياس IQ)

قسمت تاثيرگذار: لهجه انگلیسی

حالت سيستم قبل ازديدن فیلم : دم به دم بر همه دم

حالت سيستم پس از ديدن فیلم :تف به صورت مجری تلویزیون

هیچ نظری موجود نیست: