۲۷ اسفند ۱۳۸۱

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل ...

هیچ نظری موجود نیست: