۱۹ اسفند ۱۳۸۱

به نظر خودم هم که بخوام بگم باز هنوزم میگم اگه جنگ نشه سور میدم.

هیچ نظری موجود نیست: