۲۰ اسفند ۱۳۸۱

اون لحظه ای رو در نظر بگیرید که بعد از یک مسافرت طولانی بالاخره به عراق میرسید و در فرودگاه بغداد جمله‌ای می‌بینید که به فارسی معنیش میشه: «به فرودگاه بین‌المللی صدام خوشامدید».

یا اون لحظه‌ای رو در نظر بگیرید که نزدیکیهای مقر سازمان سیا رانندگی میکنید و یه تابلو زده که "Central Inteligence Agency: George Bush Center of Inteligence" البته منظور همان پدر است و گرنه که اوج اسم بود.

هیچ نظری موجود نیست: