۲۱ بهمن ۱۳۸۱

دیشب در محفلی روحانی در حضور جمعی از برادران و خواهران ایمانی گرد آمدیم تا از فیض یکی از واعظین توانای اهل بیت عصمت و طهارت بهره مند شویم. این هیئات از قدیم دارای برکات بوده و هست و ما نیز هر سال از آن بهره میجوییم. برنامه مراسم دیشب از این قرار بود:

(1) اعلام صلوات قرا از طرف قاری محبوب و خوش صدا حاج علی آقای مشهدی: «یک صلوات کفتری ... بیا بیا....بیا بیا »(یا به طور دقیقتر« بیه بیه ... بیه بیه»)

(2) مراسم روحانی به همت برادران حاج باکارالدین نقره ای (Bacardi Silver) و آسید میرنجف آیسنقری (Smirnov Ice)

(3) مراسم سینه زنی با مداحی آقای شهرام شب پره

(4) دعای آسمانی کمیل با صدای اخوان کلباسی

هیچ نظری موجود نیست: