۷ بهمن ۱۳۸۱

هو مرتیکه با توام. اینم صدتا شعر که بر ضد جنگ گفتن. (PDF میباشد)

هیچ نظری موجود نیست: