۹ بهمن ۱۳۸۱

با وجود تمام نگرانیهایی که در تمامی نقاط دنیا از بابب جنگ قریب‌الوقوع در عراق وجود دارد در خود کشور عراق بسیاری از مردم با خیال راحت زندگی میکنند. این البته ناشی از خلا فکری ماست که چنین فکری در باره آنها میکنیم و گرنه همه آنها در هول و ولای شدیدی به سر میبرند که به ندرت در تاریخ بشر سابقه داشته است، شاید در برلین هنگامی که پیاده‌نظام روسیه در آستانه ورود به شهر بوده احساس مشابهی بر مردم مستولی شده بوده، اما این احساس مطمئناً بیش از یک هفته دوام نداشته است. سناریوی زیر را در نظر بگیرید:


پس از ساعتها کار روزانه خانم الف به خانه برمیگردد و میبیند که جنگ هنوز شروع نشده، او در عین خوشحالی به سراغ فرزندش میرود که او را ببوسد در همین لحظه چند سرباز آمریکایی وارد خانه شده و مژده آزادی عراق را به آن‌ها میدهند و هر دو خوشحال میشوند.


به من چه.

هیچ نظری موجود نیست: