۷ بهمن ۱۳۸۱

بد ترین و بهترین قسمت هر چیز را بگویید:

خرما، بد: الیاف، خوب: هسته

چای، بد: تفاله، خوب: بو

کیک خامه‌ای: بد: اندازه، خوب: خودش

شیکاگو، بد: شهر، خوب: فیلم

خیابون، بد: انقلاب، خوب: کمالی

دوچرخه: بد: زین، خوب: زنگ(بوق)

هیچ نظری موجود نیست: