۲۳ مهر ۱۳۸۱

مصراع: «اگر چه دشمن در خون است ...»

هیچ نظری موجود نیست: