۱۶ شهریور ۱۳۸۱

نام كليپ: «باران نوامبري»

عنوان اصلي: November Rain

نام گروه: سلاحها و گلهاي سرخ يا محمدي(Guns n' Roses)

ژانر: سنگ(rock )

حداقل شعور لازم براي درك: 110 (در مقياس IQ)

صحنه تاثيرگذار: به هم خوردن نهار عروسي در اثر باران

حالت سيستم قبل از شروع كليپ: حالت بي‌تفاوت

حالت سيسنم پس از پايان فيلم: درك اسلش(slash)هیچ نظری موجود نیست: