۱۸ شهریور ۱۳۸۱

A la Captain

ننه جون قربون دستت اون قرصاي آدرنالينو بيار بخورم دير شد.

هیچ نظری موجود نیست: