۳ مهر ۱۳۸۱

نام كليپ: «هيچ كس نمي‌داند»

عنوان اصلي: No One Knows

نام گروه: ملكه‌هاي عصر حجر

ژانر: فلز

حداقل شعور لازم براي درك: 101 (در مقياس IQ)

قسمت تاثيرگذار: خونسردي خواننده هنگام كتك خوردن از گوزن عجيب

حالت سيستم قبل از شروع آواز : افسرده

حالت سيسنم پس از پايان آواز : خوشحال

هیچ نظری موجود نیست: