۳۱ شهریور ۱۳۸۱

مناقصه
اين وبلاگ واگذار ميشود: شامل يك فقره قالب عالي، مقداري مطلب مبتذل، مقدار مبسوطي بازديد كننده.
منقاضيان ميتوانند از طريق ايميل اقدام فرماييند. مهلت پايان مناقصه: 30 مهرماه.

هیچ نظری موجود نیست: