۸ مهر ۱۳۸۱

-یا ایتهاالنفس المطمعنه.

- برو به درست برس فعلا.

هیچ نظری موجود نیست: