۲۴ مرداد ۱۳۸۱

- آخه اين پارك جنگلي كه ميگين پر از خرسه مگه نه؟

- خوب آره ديگه. جنگله تو كانادا ديگه!

- خوب بعد اين خرسا به آدما احيانا حمله‌اي چيزي نميكنن؟

- اگه غذاهاتو بيرون بگذاري و عسل و اينجور چيزا تو دست و بالت باشه چرا!

- خوب پس بهتره از اين پيك‌نيك صرفنظر كنيم نه؟

- نه من چند تا دوست خرس دارم كه كمكمون ميكنن.

هیچ نظری موجود نیست: