۲۲ مرداد ۱۳۸۱

نام كليپ: «مسكن»

عنوان اصلي: Pain Killer

نام گروه: يهوداي كشيش (Judas Priest)

ژانر: فلز سريع(speed metal )

حداقل شعور لازم براي درك: 100 (در مقياس IQ)

صحنه تاثيرگذار: قيافه كشيش موقع پايان آواز

حالت سيستم قبل از شروع كليپ: حالت بيحال

حالت سيسنم پس از پايان فيلم: نا اميد

هیچ نظری موجود نیست: