۲۰ خرداد ۱۳۸۱

نديدم خواب.

يک چيز خفن پيدا کردم که هم برای اسکناس‌های آمريکايی و هم کانادايی کار می‌کند:

فرض کنيد شما يک اسکناس داريد، که می‌خواهيد سرنوشت آن را دنبال کنيد. مثلا يک اسکناس ۲۰ دلاری کانادايی، از سری ۱۹۹۱ با شماره سريال EIR5995865.

به سايت اسكناس دنبالكني كانادايي وصل می‌شويد.

در آن کد پستی خود و مشخصات اسکناس را وارد می‌کنيد.

بعد گوشه اسکناس آدرس سايت را می‌نويسيد، تا شايد کس ديگری هم همين کار را تکرار کند.

نوع آمريکايی اين سايت هم اينجا است.قابل توجه هودر که دنبال اين است که مردم چه کار می‌کنند.

هیچ نظری موجود نیست: