۶ خرداد ۱۳۸۱

پيمان جديدی که آمريکا و روسيه برای کنترل سلاح‌های هسته‌ای بسته‌اند که شنيده‌ايد؟ همانی که بوش با آن کلی قيافه می‌گيرد؟ اولا که هنوز امضا نکرده‌اند و اگر هم بکنند تازه قرار است زرادخانه هسته‌ای خودشان را دو سوم کمتر کنند. اما اين ۲/۳ را نابود نمی‌کنند بلکه صرفا کنار می‌گذارند يک جای امن!

ديگر اين که در يک آمارگيری اخير ۵ درصد مردم آمريکا حملات ۲۰ شهريور به نيويورک و پنتاگون را توجيه کرده‌اند. ۱۸ درصد کويتی‌ها هم توجيه کرده‌اند. اما تنها ۸ درصد ايرانی‌های مورد سوال آن را توجيه کرده‌اند!

هیچ نظری موجود نیست: