۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۱

«تاريک است زندگی، تاريک است مرگ»

از «آوازهای زمين» گوستاف مالر: «نوشخوانی‌های بی‌نوايی زمين» شعری از هانس بتگه بر اساس شعری از شاعر چينی لی-تای-پو.

هیچ نظری موجود نیست: