۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۱

امروز سالگرد اشغال دانشگاه سوربن به دست دانشجويان پاريس است: 13 ماه مه 1968.

هیچ نظری موجود نیست: